1. Определения

Собственик “ - Администратор на портала http://drlahlali.org

Сайтът “ е интернет проект на Собственика.

Потребител “ - всяко лице, което се свързва, свързва или подпомага трета страна при получаване на достъп до всякакъв вид информация или информация, която е публикувана на Сайта на собственика, както и свързана с посочените от Сайта връзки, изтеглени от Сайта или получени от достъп до Сайта.

2. Общи разпоредби

2.1. Това Споразумение за използването на Сайта (наричано по-долу „Споразумението“) се сключва между Собственика и всеки Потребител. Позоваването на който и да е от секциите на Сайта, както и поставянето на връзки към него, цитирането и препечатването на материалите на Сайта, предполагат правно обвързващото съгласие на Потребителя да спазва условията и условията на настоящото Споразумение. Собственикът и Потребителят се наричат ​​колективно „Страни“.

2.2. Настоящото споразумение не е договор. Собственикът на сайта си запазва правото да променя настоящото Споразумение, както и да въведе ново. Такива промени влизат в сила от момента на публикуването им на Сайта. Използването на материалите на сайта от Потребителя след изменението на Споразумението автоматично означава тяхното приемане.

3. Ограничаване на отговорността

3.1. Потребителят изрично се съгласява, че използва Сайта на свой риск. Методите, процедурите, лекарствата и информационните материали за тяхното използване, представени на Сайта, са само за информация и не могат да се използват като ръководство за самодиагностика и лечение и могат да се прилагат само по лекарско предписание и под лекарско наблюдение.

3.2. Потребителите на Сайта от други страни трябва да използват информация за лекарствата в съответствие с правилата, приложими на тяхна територия.

3.3. Администрацията на сайта не носи отговорност за евентуални щети за вашето здраве, независимо лечение, проведено в съответствие с препоръките, дадени на Сайта. Потребителят е изцяло отговорен за всяко неправилно тълкуване, което може да възникне в резултат на преглед, четене или копиране на материали, съдържащи се в Сайта, и по този начин никое юридическо или физическо лице не може да бъде отговорно за използването на посочените материали. При никакви обстоятелства отговорността за последиците, които пряко или косвено водят до използването на информацията, публикувана на този сайт, не се поставя върху собственика на сайта и представлява основа за тяхното преследване.

3.4. Услугите на Сайта се предоставят на принципа „такъв, какъвто е“, без никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени. Потребителят доброволно отказва да преследва собственика на Сайта и обезщетение за евентуална вреда, причинена на Потребителя.

3.5. Нито Администрацията на Сайта, нито неговите партньори или служители гарантират непрекъснатата и безгрешна работа на Сайта; нито гарантират, че такива ще бъдат резултатите, получени по време на използването на Сайта, както и точността и приложимостта на неговите материали.

3.6. Част от наличната информация на Сайта се предоставя от трета страна. Всички мнения, съвети, изявления, услуги, оферти или друга информация или съдържание, предоставяни от трета страна или други потребители на сайта, принадлежат на тях, а не на собственика на сайта. Собственикът на сайта не предоставя никакви гаранции и условия, свързани с тях, нито изрични, нито подразбиращи се, включително (но не само) всякакви гаранции за собственост, безвредност, годност за определена цел, точност или пълнота на отговорите и резултатите и съответствие с описанието.

4. Промени в съдържанието на Сайта

4.1. Цялата информация и материали, публикувани на този сайт, са представени без гаранция, че не могат да съдържат грешки. Собственикът на Сайта има право да променя информацията и материалите, публикувани на този сайт, по всяко време и без предварително обявяване на такива промени.

5. Търговски марки

5.1. Регистрираните търговски марки, марки, споменати на Сайта, са собственост на съответните им собственици.