1. Определения

" Собственик " - Администратор на портала http://drlahlali.org

" Сайт " е интернет проектът на собственика.

" Потребител " - всяко лице, което осъществява връзка, свързва или предоставя на трети лица съдействие при достъпа до какъвто и да е вид информация или съдържание, публикувано на Сайта на собственика, както и свързано с посочените от сайта връзки, изтеглени от Сайта или получени от обжалва пред сайта.

2. Общи разпоредби

2.1. Това Споразумение относно използването на Сайта (наричано по-долу "Споразумението") е между Собственика и всеки Потребител. Обжалването на някоя от секциите на Сайта, както и поставянето на връзки към него, цитирането и препечатването на материалите на Сайта, предполага правно обвързващо съгласие на Потребителя да спазва условията на това Споразумение. Собственикът и ползващият се колективно се наричат ​​"страните".

2.2. Това Споразумение не е договор. Собственикът на Сайта си запазва правото да промени настоящото Споразумение или да въведе нов. Такива промени влизат в сила от момента, в който са публикувани на Сайта. Използването на материалите на сайта от Потребителя след изменението на Споразумението автоматично означава тяхното приемане.

3. Ограничаване на отговорността

3.1. Потребителят изрично се съгласява, че използва Сайта на свой риск. Методите за лечение, процедури, лекарства и информационни материали за тяхната употреба, представени на сайта, са само за справка и не могат да се използват като ръководство за самодиагностика и лечение и могат да се прилагат само по лекарско предписание и под медицинско наблюдение.

3.2. Потребителите на сайта от други държави трябва да използват информация за лекарствата в съответствие с правилата, които се прилагат на тяхна територия.

3.3. Администрацията на Сайта не носи отговорност за щети, причинени на вашето здраве, за самолечение, извършено съгласно препоръките, дадени на Сайта. Потребителят е изцяло отговорен за неправилното тълкуване, което може да възникне при гледане, четене или копиране на материалите, съдържащи се в Сайта, и по този начин никое юридическо или физическо лице не може да бъде отговорно за използването на споменатите материали. При никакви обстоятелства отговорността за последствията, които пряко или непряко водят до използването на информацията, публикувана на този Сайт, не може да бъде приписана на Собственика на Сайта и да бъде основа за тяхното преследване.

3.4. Услугите за сайтове се предоставят на принципа "така, както е", без каквито и да било гаранции от какъвто и да е вид - пряко или непряко. Потребителят доброволно отказва да преследва собственика на сайта и да обезщети за евентуална вреда, причинена на Потребителя.

3.5. Нито администрацията на Сайта, нито неговите партньори или служители гарантират непрекъснатото и безпроблемно функциониране на Сайта; нито те гарантират, че както резултатите, получени по време на използването на сайта, точността и приложимостта на материалите му ще бъдат такива.

3.6. Част от информацията, достъпна на Сайта, се предоставя от трета страна. Всички становища, съвети, изявления, услуги, предложения или друга информация или съдържание, предоставени от трета страна или други потребители на сайта, принадлежат съответно на тях, а не на собственика на сайта. Собственикът на сайта не предоставя никакви гаранции и условия, изрични или подразбиращи се, включително, но без да се ограничават до гаранции за собственост, безопасност, пригодност за определена цел, точност или пълнота на отговорите и резултатите и отговарят на описанието.

4. Промени в съдържанието на Сайта

4.1. Цялата информация и материали, публикувани на този Сайт, са представени без гаранция, че те не могат да съдържат грешки. Собственикът на Сайта има право да променя информацията и материалите публикувани на този сайт по всяко време и без предварително обявяване на такива промени.

5. Търговски марки

5.1. Регистрираните търговски марки, марки, споменати на Сайта, са собственост на съответните им собственици.