За рекламиране на сайта, моля, свържете се с admin@drlahlali.org

Сайтът НЕ държи следните рекламни материали:

  1. Рекламни статии за продукти или услуги, с публикувани и не са свързани с тях връзки към популяризирани продукти или услуги.
  2. Спонсорирани връзки в вече наличните статии на сайта, охранители.
  3. Рекламни материали за "агресивна природа" (изскачащи прозорци, шпионки, клипове).
  4. Рекламни материали с еротичен характер или водещи до страници с такова съдържание.
  5. Рекламни материали, които подвеждат потребителя, чиято цел е измамни действия.