Когато пишете коментар към статия, се препоръчва да спазвате следните правила:

  1. Забранено е използването на нецензурни думи, обиждащи други участници, изявления, които подбуждат междуетнически или междурелигиозни конфликти. Съобщенията, които не отговарят на тази клауза, ще бъдат редактирани или изтрити.
  2. Коментарите са забранени, чиято цел е да рекламира продукт или услуга, както в латентна, така и в явна форма.
  3. Коментарите, които не са свързани с темата на сайта, са забранени.
  4. Наличието на всякакви връзки в текста на коментара е забранено. Изключение могат да бъдат връзки, които не са от рекламен характер, целта на които е да допълни или изясни информация, свързана с темата на тази статия.
  5. Забранява се използването на публикувани по-рано коментари за ресурси на трети страни, както и копиране на материали от други ресурси.
Администрацията на сайта си запазва правото да изтрие или модерира всеки коментар без обяснение.

Моля, обърнете внимание, че коментарите може да се забавят. Ако сте публикували коментар, но той не се е появил на сайта, тогава коментарът е изпратен за ръчно модериране. При липса на нарушения на коментарите, вашият коментар ще бъде модериран и добавен към сайта.